Årsredovisning Uppsala

Företagets bokslut

Bokslutet beskriver ditt företags hela ekonomi under året och visar hur resultatet ser ut på bokslutsdagen. Det är viktigt att en årsredovisning är korrekt och professionellt upprättad. Vi på Arneklint & Ortstad vet hur bokslutet skall göras och håller oss alltid uppdaterade på gällande redovisningslagar och regler.

  • Årsredovisning
  • Årsavstämning
  • Bokslutstransaktioner
  • Bokslutsdispositioner

Bilagor till årsbokslut

Inför årsbokslut och deklarationer hjälper vi våra kunder att göra en årsavstämning och ta fram årsredovisning – den sammanfattande rapporten över verksamhetsåret. Vi hjälper till med de bokslutsbilagor samt protokoll som krävs för att upprätta en komplett årsredovisning och sänder den vidare till Bolagsverket.

Kontakta oss