Bokföring Uppsala

Lämna din löpande bokföring till oss

Vi ser till att våra kunders transaktioner och andra bokföringshändelser blir bokförda i tid och på rätt sätt. Varje månad får du balans- och resultatrapporter levererade av oss. Vill du så träffas vi gärna och går igenom era rapporter löpande med er.

Digitala företaget 1

Redovisningspaket – små företag

Paketpris
 • Digitala företaget
 • Lönehantering
 • Skattedeklaration
 • Månadsbokslut
 • Ekonomiöversikt
 • Rådgivning
 • Uppföljningsmöten
 • Årsredovisning/årsbokslut
 • Inkomstdeklaration
 • K10 ägare

Fråga efter offert

Kontakta oss

Kompetens och erfarenhet inom ekonomiska frågor

Arneklint & Ortstad har lång erfarenhet av bokföring och har hjälpt många företag i Uppsala med omnejd med den löpande redovisningen. Vi är experten på bokföring  som gärna hjälper dig med dina ekonomiska ärenden.

Bokföring Uppsala – mer information

Löpande bokföring är ett centralt begrepp inom redovisning. Det innebär att affärshändelser registreras löpande, man får alltså inte vänta för länge med att registrera företagets olika affärshändelser.

Vad är en affärshändelse? Det enkla svaret är att det handlar om aktiviteter som påverkar företagets ekonomi. In- och utbetalningar från kassa, bank och konto, överföringar mellan olika konton och förändringar mellan skulder och fordringar. Varor och tjänster som köps och säljs, egna insättningar och uttag och beslut om bokslutsdispositioner räknas också som affärshändelser.

En viktig distinktion är den mellan kontanta in- och utbetalningar och andra affärshändelser. Kontanta in- och utbetalningar ska bokföras senast följande arbetsdag, medan andra affärshändelser kan buntas ihop och bokföras en gång i veckan.

Två huvudkategorier

Bokföring brukar delas in i två huvudkategorier: faktureringsmetoden och kontantmetoden.

Vanligast är faktureringsmetoden. Den innebär att man för in utgående och inkommande fakturor samma dag som de är utfärdade eller inkomna. Fakturorna bokförs då antingen som kundfordring eller leverantörsskuld och momsen redovisas samtidigt. När fakturorna betalas så bokförs det som ännu en affärshändelse. Denna typ av bokföring ger företaget en tydlig bild över företagets ställning under årets gång.

Kontantmetoden är en annan metod för löpande bokföring som får användas av mindre företag. Den innebär att man bokför fakturorna först när de betalas, alltså endast ett bokföringstillfälle per faktura. Fördelen med denna metod är att det är en lättare typ av bokföring eftersom det blir ett moment mindre att utföra. Det stora minuset är att man får en sämre överblick under årets gång.

Bokföring Uppsala – tre matnyttiga tips

 • Skicka så många fakturor som möjligt samtidigt. Ett bra tips om du vill slippa logga in på banken varje dag för att kolla om fakturorna har betalats. Detta fungerar inte i alla branscher, men har du likviditet för detta så kan du hålla på en faktura i några dagar.
 • Bokför transaktioner samma dag som de sker. Det är lätt att man rycker på axlarna och tänker att man bokför en affärshändelse i slutet av månaden, men det är ingen bra metod. Man sparar varken tid och energi och dessutom är det olagligt att inte bokföra ett företags transaktioner inom angiven tidsperiod. Att föra in allt samma dag är ett bra sätt att ha koll på affärerna, du sitter inte i slutet av månaden och undrar var de olika kvittona kommer ifrån.
 • Förvara smart. Ordning och reda gör alla glada, såväl revisorer som skatteverket. Kategorisera och förvara alla fakturor, kvitton och dokument utifrån månad eller kvartal och ha allt ordentligt i pärmar. På detta sätt kan du vara säker på att din bokföring är regelmässig och enligt lagen.

Behöver du hjälp med att redovisa ditt företags affärer. Välkommen att kontakta oss på  Arneklint & Ortstad – låt oss bli din partner inom bokföring i Uppsala.